Pravo varstva okolja (Domen Neffat)

Pravo varstva okolja (Domen Neffat)
pravo varstva okolja

Pravo varstva okolja (Domen Neffat)

Epizoda 66
1:07:54

Pravo varstva okolja

V 66. epizodi podkasta Vešči prava je moj gost odvetnik Domen Neffat, ki ti bo predstavil pravo varstva okolja.

Domen Neffat ti bo predstavil:

 • kaj obsega pravo varstvo okolja in kateri so njegovi pravni viri,
 • kakšna je razlika med okoljem in naravo,
 • kakšna je razlika med okoljskim pravom in ekološkim pravom,
 • kaj spada pod pravico do zdravega življenjskega okolja in kako se uresničuje,
 • katere so posebnosti prava voda, živali ali gozdov,
 • katera so temeljna načela varstva okolja,
 • kakšna je vloga države pri varstvu okolja,
 • kaj je to emisija in emisijske mejne vrednosti,
 • kako je urejeno ravnanje z odpadki,
 • kaj je to sistem PRO  in kaj je njen namen,
 • kaj je to okoljska nesreča in kako je treba ravnati v njenem primeru,
 • kdaj je potrebno pridobiti okoljevarstveno dovoljenje in kaj potrebujemo, da ga dobimo,
 • čemu služijo okoljske dajatve in kdo jih plačuje,
 • kako poteka trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov
 • v katerih primerih je treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje in kako se izvede,
 • za katere posege je treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje ministrstva,
 • kdaj pride do sodnih sporov na področju varstva okolja,
 • kaj je to okoljska škoda in kdaj smo kazensko odgovorni zanjo,

Časovni razpored:

0:00 Uvod

4:40 Pravni viri prava varstva okolja

10:25 Pravica do zdravega življenjskega okolja

13:54 Načela  varstva okolja in vloga države pri tem

18:20 Emisije

22:20 Okoljevarstveno dovoljenje

24:12 Ravnanje z odpadki

41:42 Okoljska nesreča in okoljske dajatve

45:20 Celovita presoja vplivov na okolje

55:20 Okoljevarstveno soglasje vs. dovoljenje

59:57 Reševanje sporov na področju okolja

1:3:57 Okoljska škoda in odgovornost zanjo

 

O gostu

Domen Neffat je diplomiral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, nato pa dokončal tudi podiplomski študij v kraju Heidelberg v Nemčiji. Po vrnitvi iz tujine je opravljal delo asistenta na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru v okviru Katedre za civilno, mednarodno, zasebno in primerjalno pravo. Kmalu po uspešno opravljenem pravniškem državnem izpitu je ustanovil lastno odvetniško prakso, ki jo nadaljuje še danes, odvetniška družba Neffat in partnerji. Njegova glavna področja dela vključujejo korporacijsko pravo, svetovanje in vodenje pogajanj pri prodajah in nakupih podjetij, svetovanje in zastopanje strank na področju prava varstva okolja ter javnih naročil in javno-zasebnega partnerstva.

Type at least 1 character to search
a
Instagram:
This error message is only visible to WordPress admins

Napaka: vir ni bil najden.

Please go to the Instagram Feed settings page to create a feed.

Elsewhere:
en_USEnglish